วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2566

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2556

                         พลอยพญานาค

            พลอยพญานาค                          

   พลอยพญานาคเป็นพลอยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติประเทศที่มีพลอยพญานาคมากที่ สุดคือ ประเทศไทย ประเทศลาวประเทศเขมร ประเทศพม่า ประเทศศรีลังกาๆส่วนมากจะอยู่ในทะเล ประเทศจีนก็พอมีบ้างที่สิบสองปันนา มณฑลยูนานปะเทศใดที่นับถือพระพุทธศาสนาประเทศนั้นจึงจะมีพลอยพญานาค ส่วนประเทศที่ไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาพลอยพญานาคจะไม่ปรากฏให้เห็น เลยเพราะพลอยพญานาคเกิดมาจากพญาคสร้างเอาไว้โดยการนำเอาแก้วจากเมืองบาดาลมาใส่ เอาไว้ในเบ้าหินโดยการบันดาลฤทธิ์ให้แก้วที่นำเอามาจากเมืองบาดาลนั้นให้เข้าไปอยู่ในเบ้าหินก้อนเล็กบ้างใหญ่บ้างตามขนาดของแก้วนั้นๆ แล้วก็นำเอาไปเก็บไว้ในถ้ำ 

  ส่วนที่ไม่ได้เอาใส่ในเบ้าก็นำเอาไปใส่ไว้ใสระน้ำที่อยู่ในถ้ำตามภูเขาต่างๆที่ทำดังนี้ก็ด้วยจุดประสงค์จะทำบุญ พญานาคทั้งหลายมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธเจ้ามาก ในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่พญานาคเคยนิมนต์พระพุทธเจ้าลงไปโปรดที่เมืองบาดาลเป็นเวลา ๑ วัน ในตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากการไปโปรดเมืองไพสาลีซึ่งอยู่ในแคว้นวัชชี ของเจ้าลิจฉวีทั้งหลายซึ่งตอนนั้นเมืองไพสาลีเกิดฟนแล้งข้าวยากหมากแพง  และเกิด อหิวาตกโรคขึ้นผู้คนทั้งหลายพากันล้มตายเป็นอันมาก ตามประวัติในตอนนั้นเล่าว่า "พวกพญานาคราชทั้งหลายในแม่น้ำคงคาเห็นพวกมนุษย์ทั้งหลายทำการต้อนพระ พุทธเจ้าอย่างยิ่งใหญ่และอลังการก็มาปรึกษากันว่าพวกเราทั้งหลายที่ได้อศัยอยู่ในแม่น้ำคงคานี้สมควรจะทำการต้อนรับพระ พุทธเจ้าให้สมพระเกียรติเหมือนกันว่าแล้วก็ได้เนรมิตเรือที่เป็น ทองคำ,เรือที่เป็นเงิน,เรือที่เป็นแก้วมณี,และได้จัดตั้งบัลลังก์ที่ เป็นทองคำ,เงิน,และแก้วมณีที่มีเป็นจำนวนมากในเมืองบาดาลขึ้นมาทำให้แม่น้ำคงคาในขณะนั้นดารดาษเต็มไปด้วยดอกบัว ๕ สี คือสีขาว,สีเขียว,สีเหลือง,สีแดง,และสีดำ แล้วทูลอัญเชิญพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์ ๕๐๐ รูป เสด็จขึ้นบนเรือของตนด้วยคำว่า "ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอจงทรงอนุเคราะห์พวกข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยเถิดพระเจ้าข้า" 

  พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์ ๕๐๐ รูป ก็เสด็จขึ้นไปอยู่บนเรือของพญานาค   พญานาคทั้งหลายเห็นเป็นโอกาสดีจึงได้ทูลนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์ ๕๐๐ รูป ให้ลงไปโปรดพวกตนที่นาคพิภพเป็นเวลา ๑ วัน พอตอนเช้าของวันที่ ๒ พวกพญานาคทั้งหลายก็ได้ทำการถวายภัตราหารเช้าแด่พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระ สงฆ์ ๕๐๐ รูปด้วยของบริโภคอันเป็นทิพย์ ครั้นฉันเสร็จแล้วพระพุทธองค์พร้อมด้วยพระสงฆ์ ๕๐๐ รูปได้ทรงอนุโมทนา จึงได้เสด็จขึ้นมาจากนาคพิภพ"  

  พวกพญานาคทั้งหลายได้เกิดความอาลัยอาวรณ์ในพระพุทธเจ้าเป็นอย่างมากคิดว่า ต่อไปพวกตนคงจะไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าอีกต่อไปแล้วจึงได้ทูลนิมนต์พระ พุทธเจ้าทรงประทับรอยพระบาทเอาไว้สักการะบูชาที่ริมฝั่งแม่น้ำ คงคา พอถึงออกวันออกพรรษาพวกพญานาคทั้งหลายก็พากันมาสักการะบูชารอยพระบาทด้วย  การพ้นไฟขึ้นมาจากใต้น้ำ ลักษณะการบูชาด้วยการพ้นไฟขึ้นมาจากใต้น้ำนั้นให้สมมุติว่าไฟที่พ้นขึ้นมา นั้นเป็นธูปเทียนบูชารอยพระพุทธบาทตำนานการเกิดของพลอยพญานาคนับย้อนหลังไปในสมัยของพุทธเจ้าทรงพระนามว่า "กัสสโป" ซึ่งพระองค์ได้เสด็จลงมาตรัสรู้พระโพธิญาณเพื่อรื้อขนสัตว์ให้ข้ามห้วงวัฏฏะสงสารในมหาภัทรกัปนี้ การเสด็จลงมาของพระพุทธองค์นี้ทำให้เกิดความสั่นสะเทือนกึกก้องไปทั่วหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิจักรวาลด้วยพระบารมีแห่งพระโพธิญาณจึงทำให้เกิดมีเหตุการณ์มหัศจรรย์บังเกิดขึ้น คือฝนโบกขรพรรษ ซึ่งมีลักษณะสีแดงเหมือนเท้านกพิราบเมื่อตกลงมาแล้ว ใครอยากให้เปียกก็เปียกใครไม่อยากให้เปียกก็ไม่เปียกด้วยพระบุญญาธิการของพระพุทธองค์ พอตกลงมาถึงพื้นดินแล้ว บางส่วนก็ได้ประมวลรวมตัวเข้ากับ ธาตุทั้งสี่คือ ธาตุดิน, ธาตุน้ำ. ธาตุลม, และธาตุไฟ จนบังเกิดเป็น”แก้วเจ็ดสีมณีเจ็ดแสง”    

  ธาตุกายสิทธิ์ขึ้นมา มีรัศมีสว่างไสวเปล่งประกายรัศมีถึง ๗ สี ส่องแสงสว่างไปทั้งกลางวันและกลางคืนนับเป็นเวลา ๗ วัน ๗ คืน รัศมีแห่งแก้วเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงนี้ส่องสว่างครอบคลุมจนไปถึงนครใต้บาดาลดล บันดาลทำให้เกิดแสงสว่างเป็นรัศมี ๗ ประการกลบรัศมีแสงสว่างอัญมณีอันมีค่าต่างๆที่อยู่ในนครบาดาลทั้งหมดจนทำให้พญานาคเกิดความแตกตื่นโกลาหลไปทั่วทั้งนครบาดาล จนเหล่านาคีนาคาผู้ที่มีฤิทธิ์ต่างหาสาเหตุต่างๆนาๆถึงเหตุการณ์อันอัศจรรย์ ใจนี้จนทำให้กษัตริย์ผู้ครองเมืองนครบาดาลทั้ง ๗ เมือง ที่มีนามว่า”พญานาคราชสุนันโท”กษัตริย์ผู้เป็นใหญ่ผู้ครองเมืองนครบาดาลที่มีเหล่าบริวารนาคีนาคาผู้มีฤทธิ์อำนาจได้แห่กันมามากมายจนนับไม่ถ้วน ได้ใช้กำลังบุญฤทธิ์ของตนอธิษฐานขอให้รู้ถึงสาเหตุของปรากฏการณ์อัศจรรย์ใจในครั้งนี้ ด้วยเหตุของกำลังบุญฤทธิ์ที่ได้สร้างสะสมมานานในสมัยอดีตที่ได้เกิดมาเป็น มนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาและได้บวชเรียนเป็นพระภิกษุสาวกแห่งองค์สมเด็จ สัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตกาล ซึ่งได้ตั้งจิตอธิษฐาน”จะขอทะนุบำรุงรักษาพระพุทธศาสนา”ก่อนที่จะละสังขาร ตายลง(ขอเว้นในเหตุของกฏแห่งกรรมที่ทำให้กำเนิดเป็นพญานาคผู้มีฤทธิ์)ด้วยเหตุนี้นี่เองจึงทำให้ล่วงรู้ถึงการก่อกำเนิดแห่ง”แก้วเจ็ดสีมณีเจ็ดแสง ด้วยอำนาจผลบุญบารมีแห่งพระโพธิญาณขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและรู้ ถึงหน้าที่ของตนเองที่ได้อธิษฐานเอาไว้พญานาคราชสุนันโทผู้เป็นใหญ่ได้แสดงฤิทธิ์อำนาจแทรกแผ่นดินขึ้นมาพร้อมกับ เหล่าบริวารทั้งหลาย ขึ้นมาสู่พื้นปัฐพีมาดูต้นเหตุอัศจรรย์อันที่ทำให้เกิดความอัศจรรย์ไปทั่วพื้นพิภพใต้บาดาล ท่านพญานาคราชสุนันโทได้มีคำสั่งให้เหล่าบริวารทั้งหลายต่างแสดงฤิทธิ์ อานุภาพอัญเชิญเอาไปเก็บรักษาไว้เพื่อประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

  เหล่านาคีนาคาบริวารทั้งหลายต่างก็อัญเชิญเอาไปเก็บไว้ตามถ้ำตามภูเขาต่างๆ ที่พวกตนได้สิ่งสถิตย์พักอาศัยอยู่ ส่วนหนึ่งก็ได้นำดินสีต่างๆมาพอกหุ้มพลอยและแก้วเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงเอาไว้เพื่อให้รอดพ้นจากสายตาหรือน้ำมือของพวกมนุษย์ที่มีใจคิดคดทรยศไม่อยู่ ในศีลในธรรม หรือจากเหล่าเทพพรหมที่เป็นมิจฉาทิฐิ ให้เห็นเป็นเพียงก้อนดินก้อนหินธรรมดาอีกกลุ่มหนึ่งได้นำเอาไปไว้ในถ้ำที่ลึกลับที่ยากจะเข้าไปได้นำไปประดิษฐาน เอา ไว้ในแอ่งน้ำต่างๆภายในถ้ำที่เห็นสมควรพร้อมทั้งอธิษฐานบดบัง รัศมีแห่งแก้วเหล่านี้เสีย รอจนถึงเวลาที่จะต้องทำประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

   รูปร่างลักษณะและสี สรรของพลอยพญานาค

พลอยพญานาค มีรูปร่างหลายสัณฐานหลายขนาดหลายสีสรร แบ่งออกได้เป็น ๓ ชนิดคือ:- 

๑.สัณฐานลูกรักบี้ จะมีรูปร่างกลมยาวเรียวเรียวหัวเรียวท้ายมนคล้ายหัวจรวด จะมีความยาวประมาณตั้งแต่ ๒-๓ ซ.ม.จนถึง ๙-๑๐ ซ.ม. ชนิดลุกรักบี้สามารถแบ่งออกไปอีกเป็น ๓ ประเภทคือ:-     

  ๑.๑เป็นพลอยพญานาค    

  ๑.๒.เป็นเหล็กไหลพญานาคชนิดดูดติดเหมือนแม่เล็ก    

  ๑.๓เป็นเหล็กไหลพญานาคชนิดดูดเหล็กไม่ติด 

๒.สัณฐานเหมือนพลอยหลังเบี้ย จะมีรูปร่างสัณฐานแบ่งออกได้อีก ๒ ชนิดคือ:-    ๒.๑. รูปกลม (แฮมเบอเกอร์) จะมีรูปลักษณะทรงกลมตรงกลางจะนูนขึ้นมาดังหลังเบี้ยทั้งสองด้าน ด้านข้างจะสามารถมองเห็นคล้ายขอบรอยเชื่อม และจะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์ตั้งแต่ ๗ มิลลิเมตรถึง ๑ ซ.ม.กว่าๆ   

  ๒.๒.รูปวงรี จะมีรูปทรงเป็นวงรีตรงกลางจะนูนขึ้นมาดังหลังเบี้ยทั้งสองด้าน จะมีขนาดตั้งแต่ ๕ มิลลิเมตรจนกระทั่งมีความยาว ๑-๒ นิ้ว 

๓.สัณฐานกลมแบบลูกแก้ว จะมีลักษณะกลมเป็นลูกแก้ว แต่สังเกตุดูดีๆแล้วบางเม็ดจะมีรอยขอบ รอบๆ มีตั้งแต่ขนาดเม็ดเท่าปลายนิ้วก้อย( ประมาณ ๑ ซ.ม.)จนถึงขนาดเท่าไข่ไก่ 

๔.สัณฐานพิเศษที่หายาก จะมี ๘ ชนิดคือคือ:-   

  ๔.๑.ลักษณะลูกสมอจันท์ จะมีลักษณะออกจะกลมคล้ายดังลูกแก้วเหมือนกับสัณฐานกลมหลังเบี้ยแบบที่ ๒.๑ จะมีขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณเกือบ ๒ ซ.ม. หรือขนาดเท่านิ้วหัวแม่โป้ง   

  ๔.๒.ลักษณะเป็นเขี้ยวแก้ว จะมีลักษณะรูปทรงสัณฐานเป็นเขี้ยว จะมีความยาวประมาณหนึ่งข้อนิ้วก้อยนิดๆจนกระทั่งมีความยาว ๖-๗ นิ้ว   

  ๔.๓ ลักษณะรูปหยดน้ำ จะมีลักษณะรูปทรงคล้ายหยดน้ำขนาดใหญ่ประมาณปลายนิ้วก้อย   

  ๔.๔ ลักษณะเป็นฟันกราม จะมีลักษณะรูปทรงคล้ายฟันหน้าหรือฟันกรามของคน จะมีส่วนที่ยื่นออกมาดังรากฟัน จะมีหลายขนาดทั้งฟันกรามเล็กฟันกรามใหญ่   

  ๔.๕ ลักษณะรูปหัวใจ   

  ๔.๖ ลักษณะรูปดอกบัว   

  ๔.๗.ลักษณะรูปหงอนพญานาค   

  ๔.๘ ลักษณะรูปไข่ไก่ไข่    พลอยพญานาคนั้นจะมีสีสรรที่สวยงามส่องแสงเป็นประกายมาก ยิ่งเอาไปส่องด้วยแสงไฟจะส่องเป็นประกายสีถึง ๗ สีและจะมีความมันเงาแวววาว บางสัณฐานภายในคล้ายกับมีน้ำหล่อเลี้ยงอยู่หรือคล้ายกับมีดวงตาซ้อนอยู่ภาย ใน แต่ส่วนใหญ่ที่เห็นได้ชัดเจนนั้นจะเป็นสัณฐานเหมือนพลอยหลังเบี้ย จึงนับว่าแปลกอัศจรรย์เป็นอย่างมาก มีผู้ที่มีความชำนาญในการดูพลอยบอกว่า ถ้าพลอยชั้นดีเวลาส่องดูจะเห็นเป็นแถบสายรุ้ง   ถ้าเป็นพลอยรองลงมาเวลาส่องดูจะเห็นเป็นประกายของสี ทั้ง ๗ สี เมื่อนำเอาพลอยพญานาคมาส่องดู(แบบสัณฐานที่๒)บางเม็ดด้านหนึ่งส่องดูจะเห็นเป็น แถบสีพอพลิกดูอีกด้านหนึ่งส่องดูเห็นเป็นประกายสีเหมือนมีชีวิตเป็น เรื่องที่แปลกประหลาดมาก   

  หลวงปู่พวง สุวีโร วัดป่าปูลูสันติวัฒนา จ.อุดรธานีได้เล่าให้ฟังว่า”ลูกศิษย์ท่านได้นำเอาไปตรวจสอบดูที่ต่างประเทศ ซึ่งผลปรากฏว่ามีคุณค่าเกือบจะเท่าอัญมณีที่มีราคาแพงๆเลยทีเดียว แต่ก็ถือว่าเป็นแร่รัตนชาติชนิดหนึ่งที่มีคุณค่า 

การแบ่งสีสรรของพลอยพญานาค นั้นสามารถที่จะแบ่งออกได้ ๓ ประเภทคือ:-        ๑.สีอ่อนแต่ใส   

  ๒.สีเข้ม   

  ๓.สีเข้มออกโทนเทาดำจะมีอานุภาพพลังที่แตกต่างกันไปตามสีสรรและตามขนาด สัณฐานด้วย ยิ่งออกเป็นสีในประเภทที่ 3.ยิ่งจะมีพลังลึกลับอาถรรพ์เพิ่มมากขึ้น      

  พลอยพญานาคแบ่งตามโทนสีมี ๑๐ ชนิด:- 

   ๑.สี น้ำเงิน วรรณะกษัตริย์ 

   ๒.สี แดง วรรณะยอดขุนพล 

   ๓.สี ขาว วรรณะพรหมเทพ 

   ๔.สี เหลือง วรรณะแสงทอง 

   ๕.สี ส้ม วรรณะกล้าหาญ 

   ๖.สี ม่วง วรรณะขุนนาง 

   ๗.สึ ดำ วรรณะป้องกันภัย 

   ๘.สี ฟ้า วรรณะรุ่งเรือง 

   ๙.สี เขียว วรรณะขุมทรัพย์ 

   ๑๐.สี ชมพู วรรณะเมตตามหานิยม

     ความหมายตามสีของพลอยพญานาค

   ๑.สีน้ำเงิน หมายถึง พลังบารมีพุทธคุณหรือบารมีขององค์มหาพระโพธิสัตว์ ที่ได้ทรงบำเพ็ญเพียรถือศีลภาวนาปฏิบัติธรรมลดละกิเลสตัณหาอุปทาน วางจิตให้อยู่ในสายกลางไม่มีบุญไม่มีบาป มีสติเป็นผู้รู้(เกิดปัญญา)เท่าทันในสภาวะปัจจุบัน เกิดความใสสะอาดบริสุทธิ์ มีจิตใจเยือกเย็นหนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวง่ายๆ เหมาะกับผู้ที่มีจิตใจอ่อนไหวรวนเรไม่มีความมั่นใจ 

  ๒.สีแดง หมายถึง สีแห่งกำลังฤทธิ์อำนาจ กล้าหาญเด็ดเดียวความคิดฉับไหวเฉียบคมดุดัน ตัดสินใจรวดเร็วตรงเป้าหมายทันอกทันใจ เป็นที่เคารพน่าเกรงขาม ผู้ที่ได้ครอบครอบสีแดงนี้จะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมฝึกฝนให้จิตมี”สติ”รู้เท่าทันอารมณ์มิเช่นนั้นจะเกิดผลกระทบ ที่ไม่ดีเกิดขึ้นทั้งตนเองและผู้อื่น สีแดงเป็นสีที่บ่งบอกถึง”โทสะจริต”ที่มีความต้องการให้ทันอกทันใจรวดเร็ว บางครั้งไม่เป็นตามที่เราต้องการก็จะเกิดอารมณ์โมโหโกรธขึ้นมานี้ละตัว ร้ายยิ่งพลอยพญานาคที่มีสีเข้มขึ้นมากเท่าใดก็ยิ่งจะมีพลังทางลบมากเท่านั้น มันจะเผาผลาญทั้งกายและจิตใจให้เกิดความหม่นหมองมืดมัวเศร้าสร้อยไปทาง ทุคติ ที่ไม่ดี   

   ๒.๑ สีแดงอมดำ หมาายถึงสีที่มีพลังอานุภาพฤทธิ์ อำนาจสูงกว่าสีอื่นมาก เพราะถ้าเป็น”สีแดงขอบดำ”ครูบาอาจารย์บอกว่า”เป็นพลังอนันตจักรวาล” ผู้ที่สามารถที่จะ ครอบครองได้จะต้องเป็นผู้ที่มีบุญวาสนาบารมีที่ได้สร้างสมมาจากอดีตชาติไว้มากหรือและ ต้องเป็นผู้ที่มี”จิต”เป็นฤทธิ์เดชตบะมหาอำนาจที่ฝึกฝนมาทางนี้ มิเช่นนั้นไม่สามารถที่จะรองรับพลังอานุภาพของพลอยพญานาคที่มีพลังอนันตจักรวาลได้ 

  ๓.สีขาว หมายถึงอำนาจจิตที่มีความเมตตาเย็นกายเย็นจิต มีเดช ตบะบารมีของผู้ทรงธรรมที่มีจิตสัมผัสทางโลกลี้ลับเหล่าเทพพรหมเทวดา มีพลังอำนาจลี้ลับไหลเวียนเป็นกระแสล้อมรอบตัวทำให้จิตมีความสงบเยือกเย็นมั่นคงแคล้วคลาดจากภัยอันตรายต่างๆยิ่งสีเข้มยิ่งมีอานุภาพของพลังที่สื่อผ่านมาจากพลอพญานาคจนเย็นยะเยือก เป็นที่เคารพนอบน้อมเป็นที่น่าเชื่อถือไม่ว่าจะทำสิ่งใดพูดจาอะไร เป็นเหตุที่เกิดมาจากการบำเพ็ญเพียรตบะบารมี"สัจจะอธิษฐาน”ที่ไม่พูดปดมดเท็จหลอกลวงตลบแตลง และเป็นสีของกายทิพย์ผู้เป็นจอมเทพใหญ่ในสวรรค์ชั้นฟ้าทรงช้างเอราวัณ ๓ เศียรที่มีอำนาจฤิทธานุภาพจ้าวแห่งสรวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

  ๔.สีเหลือง หมายถึง ความนุ่มนวลมีสง่าราศีสีที่แสดงถึงความมั่งคั่งมีโชคมีลาภไหลมาเทมา มีความเจริญสดใสรุ่งเรืองดัง”ทองคำ”ที่มีคุณค่าในตัวเอง กระแสแห่งสียิ่งสีสดใสเท่าใดยิ่งมีกระแสแห่งโชคลาภทรัพย์สินเงินทองเปล่งประกายมากขึ้นเท่านั้น เป็นกระแสที่ทำให้น่าเกรงขามเคารพศรัทธาในความมีสง่าราศีดังเจ้าขุนมูลนาย เจ้าพระยาผู้มีศักดิ์มีศรี จะได้รับการช่วยเหลืออนุเคราะห์สงเคราะห์ทำให้หน้าที่กิจการเจริญก้าวหน้าราบรื่นผู้ใดได้พลอยพญานาคสีเหลืองไว้ครอบครองจะต้องมีจิตใจที่ ชอบทำบุญทำทานเป็นนิจวัตร มีน้อยทำน้อยมีมากทำมากตามกำลังของตนเองและต้องเป็นผู้ที่อยู่ในศีลในธรรมยิ่งจะส่งผลให้เกิดกระแสแห่งทานบารมีที่บริสุทธิ์ส่งเสริมพลังพลอยพญา นาค สีเหลืองและองค์เทพที่รักษาดูแลมีบุญบารมีเพิ่มขึ้น 

  ๕.สีส้ม หมายถึงพลังแห่งการป้องกันภัยจากอาวุธภัยอันตรายต่างๆ เป็นพลังที่มีความคิดเด็ดเดียวกล้าหาญกล้าคิดกล้าทำกล้าที่จะเผชิญและเป็นผู้ที่มีความคิดก้าวหน้ายุติธรรมไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น เป็นกระแสพลังที่ป้องกันและลดสลายอุปสรรคพลังที่ไม่ดีที่เข้ามากระทบกระทำให้บุคคลใดผู้ใดที่คิดจะมาเบียดเบียนต้องพ่ายแพ้ตนเองไปในที่สุด มีเทพที่มีคุณธรรมดูแลปกปักรักษา และเป็นสีแห่ง”พระบารมีขององค์พระสยามเทวาธิราช”  องค์มหาเทพที่ดูแลปกปัก รักษาคุ้มครองประเทศชาติ,ศาสนา,พระมหากษัตริย์ จากภัยอันตรายจากศัตรูผู้ไม่เป็นมิตรที่คิดมากระทำย่ำยี 

  ๖.สีม่วง หมายถึง พลังที่มีอำนาจลึกลับยากที่จะหยั่งถึงได้ ดังคำว่า”รู้หน้าไม่รู้ใจ” เกี่ยวข้องจิตวิญญาณโอปาติกะภูติผีปีศาจทำให้เกิดความเกรงกลัวไม่กล้าที่จะ คิดไม่ดีกระทำไม่ดี เหมือนมีพลังลึกลับจ้องมองอยู่ ยิ่งสีที่เข้มจนเกือบดำไม่ต้องพูดถึงมีพลังลึกลับอานุภาพมากขึ้นเป็นทวีคูณ ป้องกันภูติผีปีศาจคุณผีคุณคนคุณไสยการกระทำย่ำยีต่างๆให้เสื่อมสลายหาย ไป และเป็นสีที่สามารถดูดซับพลังอำนาจลึกลับทั้งดีและไม่ดีได้ขึ้นอยู่กับผู้ ที่เป็นเจ้าของหมายเหตุบุคคลที่มีวาสนาครอบครองเพชรนาคาสีม่วงนี้จะเป็นคนที่มีพลังลึกลับหรือมีสัมผัสพิเศษเรื่องลึกลับบางคนอาจจะรู้ตัวหรือ ไม่รู้ตัวก็ได้และเป็นคนที่ช่างคิดช่างตรึกตรองเจ้าวางแผน ถ้ามีมากจนกระทั่งออกไปทางหน้ากลัว อาจจะเกิดผลเสียหรือเกิดพลังที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับตนเองและผู้อื่นควรที่จะฝึกปฏิบัติจิตให้มีความเมตตาหนักแน่นปล่อยวางจากอารมณ์ที่มากระทบ ให้จิตมีแต่ความโปร่งใสบริสุทธิ์จะทำให้อานุภาพของเพชรนาคาสีม่วงนี้จะ เปล่งประกายออกมาครอบคลุมทั่วร่างตลอดเวลา เสมือนเกราะแก้วคุ้มครอง 

  ๗.สีดำ หมายถึงสีที่มีพลังฤทธิ์อำนาจแห่งความลึกลับแห่งจิตวิญญาณโอปาติกะ ป้องกันอาถรรพ์การกระทำคุณไสยคุณผีคุณคนการกระทำย้ำยีต่างๆผูกพยนต์ฝังรูป ฝังรอย ทำให้เกิดการสลายเสื่อมอานุภาพศัตรูหมู่มารต่างสยบไม่กล้าที่จะคิดร้ายกระทำไม่ดี มีอานุภาพแผ่พลังครอบคลุมเป็นปริมณฑลได้ทั้งบ้าน แต่ก็ขึ้นอยู่ผู้ที่เป็นเจ้าของครอบครองมีจิตสะอาดอยู่ในศีลในธรรมหรือไม่ เป็นหลักยิ่งได้เป็นผู้ที่ปฏิบัติทางจิตจะเปล่งประกายของอานุภาพรัศมีกว้างขึ้นยิ่ง นัก 

  ๘.สีฟ้า หมายถึง ถึงผู้ที่มีบุญวาสนาที่ได้สร้างสมมาในอดีต มีน้ำใจกว้างขวางใสสะอาด น่าเคารพนอบน้อมดังเพื่อนสนิทมิตรสหายสนิทชิดเชื้อกันมานานพูดจาเจรจาพาทีเข้าทีเข้าท่าติดต่อค้าขายคล่องตัวลื่นไหลสะดวกสบาย เป็นผู้ที่มีบุญฤทธิ์ที่เหล่าเทพยดาดูแลค้ำชู เดินทางไปมาไหนจะมีความสะดวกสบาย 

  ๙.สีเขียว หมายถึง ผู้ที่มีอำนาจวาสนาบารมีสูงมีทั้งบุญฤทธิ์และอิทธิฤทธิ์บารมี เป็นผู้นำผู้ปกครองมีทั้งเดชตบะบารมีเป็นที่เคารพน่าเกรงขามมีขุมทรัพย์มหาศาลที่ซ้อนเร้นอยู่ ดังร่มโพธิ์ร่มไทรที่แผ่กิ่งก้านร่มเย็นเป็นที่พักพิงแก่สรรพสัตว์ มีพลังที่ป้องกันศัตรูภัยอันตรายต่างๆทั้งแปดทิศจะต้องมีเทพพรหมเทวดาดูแลปกปักรักษาตลอดเวลาเสริมสร้างบารมียิ่งขึ้นผู้ที่บุญวาสนาได้ครอบครองจะต้องเป็นผู้ที่บุญวาสนาบารมีมาใน อดีตชาติที่สร้างสมมานานและต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมประจำใจมิฉะนั้นจะเกิดอาถรรพ์ที่ไม่ดีแก่ผู้ที่ครอบครองเกิดความวิบัติ อย่าหลงอดีตอย่าบ้าอำนาจอย่าอวดเก่งหลงตัวเอง จงทำจิตให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดคือการปล่อยวางจากกิเลสตัณหาอุปทาน 

  ๑๐.สีชมพู หมายถึง สีแห่งพลังอานุภาพเมตตามหานิยม มหาเสน่ห์มหานิยมนิ่มนวลอ่อนโยน มีความโดดเด่นสะดุดตาดึงดูดสำหรับเพศตรงข้ามและผู้คนรอบข้างผู้ที่เกี่ยว ข้องจะทำให้ผู้คนรอบข้างเกิดความเมตตาช่วยเหลืออย่างน่าอัศจรรย์ใจ ยิ่งสีชมพูเข้มออกสดใสยิ่งมีพลังมหาเสน่ห์ดึงดูดเป็นที่รักใคร่เป็นที่พึง ปรารถนาดังนางพญาที่สูงศักดิ์สง่างดงามอย่างน่าประหลาดผู้ที่ได้ครอบครองจะต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจที่ดีงาม ไม่นำพลังไปใช้ในทางไม่ดีดัง”ปากหวานก้นเปรี้ยวเลี้ยวลดตลบแตลง”ยิ่งกระทำ กับ เพศตรงข้ามจนกระทั่งผิดศีลในข้อที่ 3  จนเกิดความทุกข์ยากทั่งกายและใจ บั้นปลายท้ายสุดแล้วจะอเน็จอนาถน่างเวชเป็นอย่างมาก เมื่อผลกรรมนั้นมาตอบสนอง

พลอยพญานาคที่เกี่ยวกับ สุขภาพร่างกาย

  ๑.สีแดง ดูแลเกี่ยวกับเลือดลมและการสูบฉีดของโลหิต 

  ๒.สีส้ม ดูแลเกี่ยวกับระบบการฟอกเลือดในร่างกาย 

  ๓.สีเหลือง ดูแลเกี่ยวกับลำไส้ 

  ๔.สีฟ้า ดูแลเกี่ยวกับภูมิแพ้และทางเดินของลมหายใจ 

  ๕.สีเขียว ดูแลเกี่ยวกับหัวใจและการปวดหลัง 

  ๖.สีน้ำเงิน ดูแลเกี่ยวกับระบบประสาทในสมอง 

  ๗.สีม่วง ดูแลเกี่ยวกับศูนย์รวมเส้นประสาทในร่างกาย 

 ๘.สีชมพู ดูแลเกี่ยวกับความสดชื่นกระปี้กระเปร่า

  ๙.สีขาว ดูแลเกี่ยวกับกระดูก 

  ๑๐.สีดำ ดูแลเกี่ยวกับเส้นเอ็น

     คำอัญเชิญพลอยพญานาค

-พุทธอัญเชิญ พัดอัญเชิญ เทพที่สิงสถิตในพลอยพญานาคนี้ ข้าพเจ้าขอกล่าวคำบูชาว่า    "นะคะบูชา พัดคะบูชา มะอะอุ นิหิงนะพันเต นะมะ พุทธพันเต"

   วิธีบูชาพลอยพญานาค

  -บูชาด้วยธูป ๗ ดอก ผลไม้ ๓ ชนิด จัดใส่พาน ทุกวันขึ้น ๑๕ ค่ำ จะเป็นศิริมงคล ถ้าใส่กรอบแขวนคอหรือทำเป็นหัวแหวนพกติดตัวจะแคล้วคลาดปลอดภัยป้องกันคุณไสย์ ดลใจให้รู้เหตุการณ์ต่างๆได้ อธิฐานจิตให้คงกระพันชาตรีประดุจดั่งเหล็กไหลทำให้มีอำนาจวาสนาแข็งแกร่ง ประดุจดั่งเพชรถ้าจะให้เป็นเมตตามหานิยม ให้ตั้งจิตอธิษฐานตามที่ต้องการ(ไม่เกินกำลังของกฏแห่งกรรม) ถ้าต้องการทำนำมนต์ ให้หาขันใส่น้ำสะอาด อัญเชิญ”พลอยพญานาค”  ลงแช่ในน้ำ พร้อมกับการจุดธูปเทียนบูชาท่องคาถา พร้อมกับสำรวมกายวาจาใจให้สงบนิ่งสักอึดใจหนึ่ง แล้วตั้งจิตอธิษฐานด้วยความแน่วแน่ตั้งมั่นจบด้วยบทแผ่เมตตาเมื่อสำเร็จสมหวังดังที่ได้อธิษฐานทุกครั้ง จะต้องทำบุญใส่บาตร,ถวายสังฆทาน,ถวายพระพุทธรูป เป็นต้น อุทิศถวายให้ พระแม่ธรณี,หลวงปู่เทพโลกอุดร,ปู่ทวดนาคราชสุนันโท,นาคานาคีเงือกบริวารทั้งหลาย ตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรเป็นที่ตั้ง ซึ่งจะเป็นการสร้างกุศลผลบุญบารมีไปในตัว การที่จะนำเอาพลอยพญานาคมาติดตัวเราไปนั้นให้ทำเป็นรูปดังนี้:-  

  -ทำเป็นเครื่องประดับเช่น หัวแหวน  

  -ทำเป็นจี้ห้อยคอ  

  -ทำเป็นสร้อยข้อมือก็ได้  

  การที่จะนำเอาพลอยพญานาคมาบูชาที่บ้านนั้น ควรที่จะจัดหาพานมารองรับตามความเหมาะสมวางผ้าแดงและผ้าขาวรองพื้น ก่อนที่จะนำพลอยพญานาคหรือเครื่องประดับที่มีพลอยพญานาควางลงบนพานและจัดหาขันหรือถ้วยใส่น้ำสะอาดโรยมะลิร่วงวางบูชาไว้ตรงด้านหน้าพานที่วาง บรรจุพลอยพญานาคอยู่ ควรจะเปลี่ยนน้ำสะอาดทุกวันหรือวันเว้นวันตามความเหมาะสมน้ำที่วางบูชาจะเป็นน้ำมนต์ที่มีพลังอานุภาพ ใช้ดื่มกินอาบราดทั่วตัวไล่สิ่งไม่ดีและเสนียดจัญไรที่มาเกาะติดตามตัวเรา เพื่อเป็นสิริมงคลเป็นเกราะคุ้มกันปกป้องพร้อมระลึกขอบารมีปู่ทวดนาคราชสุนันโท กำหนดเห็นเป็นรูปองค์พญานาคมาขดล้อมรอบตัวของเราส่องแสงสว่างเป็นรัศมี กระจายรอบตัวประมาณ ๑ วา  หรืออาจจะหาขันหรือภาชนะที่ใส่น้ำสะอาด พร้อมขันหรือภาชนะเล็กที่ลอยน้ำได้เพื่อนำพลอยพญานาคหรือเครื่องประดับที่มีพลอยพญานาควางอยู่ในขันหรือภาชนะที่ลอยน้ำได้อีกทีหนึ่งจะบ่งบอกลักษณะ ผู้เป็นเจ้าของ“พลอยพญานาค”นั้นสามารถบ่งบอกลักษณะนิสัยหรือข้อติด ขัด(วาระกรรม)  ของผู้ที่ครอบครองเป็นเจ้าของ เพราะพลอยพญานาคนี้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก เมื่อได้เลือกผู้ใดบุคคลใดแล้วจะเชื่อมต่อกำลังบารมีซึ่งกันและกันคล้ายดัง เป็นดวงจิตเดียวกันมีพลังอำนาจที่จะบ่งบอกจุดบกพร่องจุดที่จะต้องพัฒนาเพื่อยกระดับภูมิจิต ภูมิธรรมและเพื่อแก้ไขสภาวะกรรมที่เป็นอกุศลที่ได้ตามติดมาจากอดีตที่จะส่งผลในชาติปัจจุบันนี้(ไม่เกินกฎแห่งกรรมที่ หนัก) อำนาจ พิเศษของพลอยพญานาคพลอยพญานาคนี้สามารถจะขยายเป็นเม็ดใหญ่โตและเม็ดเล็กลงได้ เกิดความขุ่นใสเปลี่ยนสีได้ตามระดับภูมิจิตภูมิธรรมของผู้ที่ครอบครองประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมแค่ ไหนพลอยพญานาคนี้มีพลังงานของธรรมชาติที่สะสมประมวลธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์มานาน หลาย ล้านปีซึ่งจะประมาณมิได้ย่อมสามารถที่จะ เปิดสภาวะกรรม ให้รู้ให้เห็นได้และมีพลังที่สามารถลดกรรมหนักให้สลายกลายเป็นเบาได้แต่ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสภาวะกฏแห่งกรรมได้ นอกจาก จิตของผู้เป็นเจ้าของซึ่งจะต้องเป็นผู้พฤติปฏิบัติในแนวทางของศีลธรรมอันดีงามจึงจะก่อให้เกิดพลังโลกุตตระยกภูมิจิตยกภูมิธรรมให้สูง จากอบายภูมิมีสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นแล้วกรรมนั้นก็จะเป็นอโหสิกรรมไป

    ลักษณะพิเศษของพลอย พญานาค

  พลอยพญานาคมี ลักษณะพิเศษดังนี้:-   

  ๑.มืสตาร์   

  ๒.มีน้ำหนัก   

  ๓.เย็น   

  ๔.แข็ง   

  ๕.ไม่มีรอยตำหนิใดๆทั้งสิ้น   

  ๖.เมื่อจับขึ้นส่องไฟหรือแสงสว่างจะไม่มองทะลุ   

      เครื่อง บวงทรวงพลอยพญานาค   

  ๑.ดอกไม้ สีแดง ๗ ดอก   

  ๒.ผลไม้ ๗ ผล   

  ๓.น้ำหอมหรือน้ำอบไทย ๑ ขวด   

  ๔.หมาก ๗ คำ (ถ้าใครไม่รู้ให้ถามคนแก่ที่กินหมาก   

  ๕.บุหรี่ ๗ มวน   

  ๖.เทียน ๗ เล่ม   

  ๗.ธูป ๗ ดอก   

  -วิธีปฏิบัติ:-ให้เอาเครื่องบวงทรวงเหล่านี้ใส่ในพานแล้วเอาน้ำหอมหรือน้ำอบ ไทยสรงพลอยพญานาคเสร็จแล้วให้วางพลอยพญานาคไว้บนพานและกล่าวคำบวงทรวงดังนี้  

   ** ข้าพเจ้า ขอวอนไหว้เหล่าเทพเจ้าทั้งหลายที่สิงสถิตย์อยู่ในเม็ดพลอยพญานาคนี้ให้มาส ถิตย์อยู่ในดวงตา, ในหู, ในปาก, และในปลายลิ้นของข้าพเจ้า     ข้าพเจ้าวอนไหว้ขอสิ่งใดขอให้ข้าพเจ้าจงได้ในสิ่งนั้นสมปราถนาจงทุก ประการ เทวา ประสิทธิ พรหมา ประสิทธิ สรรพะประสิทธิ เม ฯ   -ก่อนจะกล่าวคำบวงทรวงให้จุดธูป ๙ ดอก จุดเทียนอีก ๒ เล่ม และตั้งนโม ๓ จบ

       พลอยพญานาคภาคภาษาอังกฤษ

                   Payanak  Gem 

    The Payanak gem is a precious stone that occurs naturally in the stone that the dragon is to Thailand, Cambodia, Laos, Myanmar, Sri Lanka and other countries, mostly in the sea. China, they have some art, Xishuangbanna Yunnan province where Buddhist countries such as the stone serpent. The countries that are not Buddhist serpent stones are not visible at all because of king's stone serpent was created by removing the glass from the ground to enter. Remove the bolt in the socket rock album by the glass were taken out from the ground. Into the socket some small some large stone the size of the glass itself. It used to be stored in a cave. Did not take part in the socket is used to put clear water between the mountains and in caves. The purpose is to do something. Naga people have a lot of devotion in the Buddha. Buddha was still alive serpent was invited to visit the Buddha. Well one day at a time when the Buddha came back from a visit to the city in the region Watcharas prime wheat species. In all thy hue and who was then the city's prime wheat to drought and famine and cholera killed many people are brought together. The history says that at the time. "The point of all the serpent in the river Ganges to see the men's round. Buddha is a great and grand that they discuss. We all have the capability of the Ganges, this should be welcomed. Buddha for the same honor that I can invent a boat. Gold, a silver vessel, the vessel is a glass gem, and has established the throne. Gold, silver, and glass gem that has a lot more in the city groundwater. Will be scattered in the Ganges river full of lotuses 5 colors: white, green, yellow, red, and black. Buddhist monks brought him up with 500 on board, they came up with the word. "But who was he. I give them the courtesy with Thee O Lord "Buddha with monks went up to 500 pictures on a ship of the serpent. Serpent, who is seen as a good opportunity to get him invited Buddha with monks, 500 down to see them, they judge the earth for a period of 1 day was the morning of Day 2 the serpent who was to offer a restaurant in dividing the morning unto the Lord Buddha along. The monks of the 500 consumers with the nectar. When I finished with a priest the Buddha has 500 tables. Was coming up out of Earth orbit. "

   They have the serpent shall be attached to the Buddha is very much thought. Next they would not have seen the Buddha anymore, so I invited him. Buddha footprint stamp out the worship of the Ganges River to the Buddhist Lent is the serpent who came to worship the footprint. Lights out from under the water. The altar with the fire out from under the water, it is assumed that the fire was out. The altar candles, incense, Buddha's footprint.

             Shape and color. Quality of the stone serpent.

     Stone serpent-shaped morphology of a variety of sizes, many colors. Divided into 3 types: -.

   1. Morphology Rugby. Long, slender, tapering to a rounded shape similar to the tapered end to the rocket nozzle. Since there are approximately 2-3 cm to 90-10 cm rise of rugby can be divided further into three categories, namely: -.

     1.1Ruby is the serpent.

     1.2. A kind of shock, the serpent-like magnetic Ehlekahl.

     1.3 The absorption of iron is not Ehlekahl serpent.

  2. Shape like a stone after the premiums. The shape and morphology can be divided into two types, namely: -.

     2.1. Round (Hamburger and Parker) has a spherical shape in the middle of the back premiums will be raised from both sides. Side to see what the welds. And a line through the center from 7 mm to 1 cm above the other.

     2.2. An oval to an elliptical shape in the middle of the back premiums will be raised from both sides. In size from 5 mm until it is 1-2 inches long.

  3. Morphology round glass beads. It is a round sphere. However, it is observed that the pellets will spread out around the same grain size range from the little finger (about 1 cm), the size of eggs.

  4. Morphology that is rare, it has 8 types: -.

    4.1. Of the anchor Chan. It looks like the inside out, round after round morphology similar to premiums that are 2.1 cm or larger in diameter, about the size of almost 2 inches on her thumb.

   4.2. Resembles a snake's fangs. The shape of the tooth. Is approximately one finger until it is 6-7 inches long.

   4.3 of the water. The shape resembles a large water droplets around the end of the little finger.

   4.4 molar It looks like the shape of the front teeth or molars. The protruding portion of the implant. There are many small and large molars and molars.

   4.5 The shape of heart.

   4.6 The lotus.

   4.7. Like a serpent crest.

   4.8 of the chicken egg.

     Stone serpent, it has beautiful colors are very bright, sparkling. The more it shines with sparkling white lights will light up to 7 colors and a gloss finish. A morphology similar to the fluid inside the eye, or a similar overlap with the most obvious, but it is a shape like a stone after the premiums. It was fantastic, very strange. There are people who have the expertise to see that stone. The best stones are seen as two of the rainbow. The second stone is seen as the spark for two of the seven colors of paint on the stone serpent, brought to light (for a configuration that 2) The grain side of the laryngoscope is seen as flip-side bar to see the sparkling light of a life-like colors. It is very strange.

     Aveiro was my lot Vadhana Forest Polo peace. Skip told me that "students are introduced to ensure that foreign The results show that almost as valuable gems that are very expensive. It is considered one of the valuable minerals, precious stones. The two colors of the stone serpent. Can be divided into three categories, namely: -.

    1. A soft but clear.

    2. Dark.

    3. The dark gray to black tones are powerful forces that vary by the size and shape with the colors into four types. 3. We will have more and more inexplicable mystery.

  My dragon is about Physical health.

        1. Red care about the blood circulation and blood pressure.

        2. Orange dialysis care about the system in the body.

        3. Yellow bowel care about.

        4. Care about the allergy and blue corridors of breath.

        5. Green care about the heart and back pain.

        6. Blue care about the nervous system in the brain.

        7. The Color Purple care about the center of the nerves in the body.

        8. Pink fresh MELATONIN care about opera.

        9. White care about the bones.

       10. black care about the tendon.

  Special powers of the stone serpent.

    This can be extended into the dragon stone tablet tablets big and smaller. Turbidity is a clear change in color. The enlightenment tradition under the mental landscape of the practice with the precepts of justice I have my serpent power of the sacred nature of the accumulation of data elements for several million years, which is not. It can be. The state action. Let them know that I can lose weight and power to break up the light. I can not change the state law of karma is the mind of the owners of which will be applicable in the circumstances. Of moral virtue, it will cause the power to cook family offers the spiritual landscape for higher enlightenment tradition. The beast of Abaipomi etc., then I will be reconciled to.

Effects of the stone serpent.

   Stone serpent effect as follows: -.

    1. ART STAR.

    2. There is weight.

    3. Cool.

    4. Hard.

    5. Without any defects.

    6. When the light or the light will not penetrate.

   If  anyone  is  interested  to  purchase  the  stone  serpent. Please  contact  to:-

         Pornchai     Duangmalai

         Contact  Mail:  rachun05@gmail.com

         Payanak  Gem  Price: 100  Dollars

         Bracelet  Price: 200  Dollars

      

                 นี้คือเบ้าหินอันเป็นที่อยู่ของพลอยพญานาค